Inowrocław, Polska

Controlling w logistyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu stosowanego w zarządzaniu logistyką. Podstawowym celem studiów są aspekty praktyczne zastosowań controllingu w zarządzaniu logistycznym w przedsiębiorstwie. Problemy wdrażania controllingu logistycznego w przedsiębiorstwach obejmują także techniki budżetowania oraz zarządzanie strukturą kapitałów, wartością przedsiębiorstwa i płynnością finansową.

Uczestnicy studiów poznają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu szeroko rozumianego controllingu oraz zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i audytu wewnętrznego.

Controlling
Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności