Inowrocław, Polska

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw oraz zarządzania procesami logistycznymi. Program studiów obejmuje obszary: zakupów i zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, dystrybucji, spedycji i transportu, kompleksowej obsługi klienta i zarządzania łańcuchem dostaw, analizy kosztów i controllingu logistyki.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności