Warszawa, Polska

Obraz multimedialny - projektowanie graficzne i animacja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności