Warszawa, Polska

Ubezpieczenia gospodarcze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami regulującymi funkcjonowanie zakładów ubezpieczeniowych, analiza rynku ubezpieczeniowego, aktualne trendy na rynku usług finansowych. Zagadnienia te są omawiane przez praktyków, specjalistów z zakresu ubezpieczeń oraz przedstawicieli uczelni wyższych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności