Warszawa, Polska

Zarządzanie biznesem medycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
cel studiów:

​ Celem studiów jest przekazanie słuchaczom - osobom działającym w szeroko pojętym sektorze farmaceutycznym i medycznym - kompleksowej i wieloaspektowo poszerzonej wiedzy menedżerskiej z zakresu finansów, zarządzania, prawa, marketingu oraz kierowania ludźmi, co umożliwi im swobodne pełnienie wszelkich funkcji menedżerskich oraz wykonywanie związanych z tym zadań w nowoczesnych przedsiębiorstwach, działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej.

Dążenie do realizacji kompleksowego, posiadającego walor praktyczności programu, obejmującego zagadnienia, które stwarzają w praktyce istotne trudności, wywołało konieczność jego podzielenia na wiele specjalistycznych wykładów, prowadzonych przez najlepszych specjalistów wywodzących się zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej, jak i innych ośrodków akademickich oraz praktyki gospodarczej.

Wysoką renomę i uznanie potwierdzają uzyskiwane od absolwentów wyniki badań ankietowych wskazujące na bardzo wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny studiów.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności