Ełk, Polska

Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Podatki
Wyrównywanie szans, warunków i ochrona słabszych musi opierać się nie tylko i nie przede wszystkim na podatkach, ale na powszechnym uczestnictwie we władzy i własności.
Autor: Jacek Kuroń, Na krawędzi, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
Podatki
Władza podatkowania – to władza niszczenia.
Autor: John Marshall
Podatki
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Autor: Albert Einstein

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności