Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studium jest skierowane do: architektów, urbanistów i konserwatorów zawodowo zainteresowanych problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego miast historycznych oraz rewaloryzacją i rewitalizacją zdegradowanych terenów miejskich - poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych, absolwentów kierunków humanistycznych zainteresowanych badaniami i dokumentacją konserwatorską dla potrzeb ochrony w zakresie: budowli, zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i miast, a także strukturchronionego krajobrazu, zespołów pałacowo-ogrodowych, cmentarzy (ochrona w planach miejscowych), pracowników administracji samorządowej, urzędów miast, instytucji kultury, turystyki; konserwatorów i opiekunów zabytków, nauczycieli i wolontariuszy działających lokalnie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, regionu.
Ochrona
ochrona, jako opieka

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności