Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów: technicznych oraz o profilu matematyczno–fizycznym na poziomie stopnia: inżynierskiego lub licencjatu oraz magisterskiego (zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych). Uczestnicy studiów uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, a w tym poznają metody dotyczące: wdrażania, monitoringu i audytu takich systemów, jak również wymagania dotyczące: specyfikacji i projektowania w zakresie ich budowy. Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak również firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Ochrona
ochrona, jako opieka

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności