Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Technika i mechatronika pojazdów samochodowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
W ramach przedmiotów prowadzonych na studium przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące działania oraz eksploatacji układów mechanicznych i mechtronicznych pojazdów, oceny stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych. Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) i dla osób będącymi nauczycielami może stanowić podstawę do nauczania drugiego przedmiotu.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Technika
Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.
Technika
Sztuka czy technika nie są niezależnymi siłami, ale jedynie wykorzystaniem sił natury w określonym celu.
Autor: John Stuart Mill
Technika
Moda damska była zawsze najdroższą techniką opakowania.
Autor: Ambrose Bierce
Technika
Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika.
Autor: Mieczysław Jastrun

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
UMCS-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności