województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
celem studium jest poszerzenie bądź uzyskanie przez Słuchaczy wiedzy z zakresu: prawa konstytucyjnego; prawa i postępowania administracyjnego; materialnego prawa administracyjnego; postępowania egzekucyjnego w administracji; prawa pracy i prawa urzędniczego; prawa samorządu terytorialnego; polityki gospodarczej; finansów publicznych; nauki administracji; postępowania podatkowego; prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej.
Polityka Prywatności