województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni i kierunków, którzy pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we współcześnie działających instytucjach. Kształcimy archiwistów i zarządców dokumentacji. Podnosimy zawodowe kwalifikacje pracowników archiwów historycznych, działów rękopisów bibliotek naukowych oraz pracowników muzeów, którzy nie mają wystarczającego przygotowania do pracy z materiałami archiwalnymi. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach i przygotowujemy do pracy w kancelariach, sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt instytucji publicznych. Przygotowujemy do świadczenia usług z zakresu back office i w ramach outsourcingu archiwalnego.
Polityka Prywatności