województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni w komórkach audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz osoby pragnące zdobyć lub doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego.
Polityka Prywatności