województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia prowadzone są we współpracy z globalną firmą konsultingową Ernst & Young światowym liderem w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.

Studia podyplomowe w zakresie doskonalenia kompetencji menedżerskich kształcą profesjonalnych liderów, zdolnych do sprawnego kierowania zespołami i podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach biznesowych. Absolwenci studiów są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich. Studia są prowadzone w formie różnorodnych warsztatów praktycznych, kształcących kompetencje i umiejętności zapewniające rozwój kariery zawodowej w środowisku biznesu.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy zarządzania, rola menedżera w zarządzania wartością firmy, zarządzanie relacjami, zarządzanie zespołem, zarządzanie podwładnymi, zarządzanie sobą, negocjacje w biznesie, zarządzanie pozytywnym potencjałem organizacji, zarządzanie komunikowaniem, zarządzanie międzykulturowe, budowanie przywództwa w organizacji, zarządzanie strategią organizacji oraz trening kierowniczy – gry i symulacje biznesowe.

Zajęcia w ramach Studiów prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz trenerów  Ernst & Young.
Polityka Prywatności