województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling”

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Charakterystyka studiów:

Znalezione obrazy dla zapytania logo icv
Autorski program kształtujący wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy controllera, realizowany we współpracy z Międzynarodowym towarzyszeniem Controllerów ICV (www.icv.pl).
Wyróżniony certyfikatem "Studia z Przyszłością"
przyznawanym kierunkom o nowoczesnej koncepcji i najwyższej jakości kształcenia, dostosowaniem do potrzeb pracodawców.

Modułowy program oparty na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu Partnerów realizowany jest w interaktywnej formie warsztatów i symulacyjnych gier biznesowych oraz prezentacjach "best practices".

Te studia są dla Ciebie jeśli chcesz pozyskać lub rozwinąć kompetencje:

  • Doradcy w zakresie projektowania procesów controllingu, systemów informacji finansowych na potrzeby decyzyjne, skutecznego zarządzania ryzykiem i efektywnością projektów, procesów i ośrodków odpowiedzialności
  • Menadżera/specjalisty controllingu, analityka finansowego, dyrektora finansowego
  • Wspierające efektywne prowadzenie własnej firmy lub pełnienie funkcji kierowniczych

Trzy filary programu "Business Controlling":

  • Wiedza - inspiracja dla poszukiwania efektywnych rozwiązań controllingowych

Pozwoli ona praktycznie realizować w jednostce proces controllingu operacyjnego i strategicznego poprzez wybór właściwych narzędzi służących planowaniu i kontroli procesów oraz koordynacji i optymalizacji podejmowanych działań.

  • Umiejętności - możliwość praktycznego zastosowania rozwiązań controllingowych

Umiejętność projektowania i wykorzystania instrumentów controllingu umożliwi przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne. Program zapewni uczestnikom umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy planowania, kontroli, analiz i raportowania biznesowego.

  • Kompetencje - podstawa skutecznego i kreatywnego działania .

Kompetencje w zakresie negocjacji, komunikacji i prezentacji wypracowanych rozwiązań oparte o postawę etyczną i efektywne zarządzanie zespołem oraz osobistym rozwojem pozwolą na pełnienie funkcji menadżera i/ lub specjalisty w obszarze controllingu.

Atuty studiów "Business Controlling"

  • Modułowy autorski program oparty na wiedzy i doświadczeniu Partnerów

W programie między innymi: organizacja procesów controllingowych- baza informacyjna controllingu - budżetowanie - controlling kosztów - controlling dziedzinowy - pomiar i analiza dokonań - raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne- kluczowe kompetencje controllera - narzędzia informatyczne w pracy controllera.

  • Wiedza ekspercka i doświadczenie praktyczne wykładowców

Program w całości realizowany jest przez czołowych ekspertów w dziedzinie controllingu, psychologii i informatyki, osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem pełnią: dr Marlena Ciechan-Kujawa (wykładowca UMK, audytor, konsultant biznesowy) oraz Andrzej Derkowki (Delegat krajowy ICV, Dyrektor ds. Controllingu w Grupie Neuca).

  • Interaktywna forma zajęć - gry biznesowe, warsztaty, studia przypadków

Wykład inspirujący, wymiana doświadczeń uczestników z wykładowcami, prezentacja "best practices" oraz wskazówki wynikające z rozwiązań stosowanych w praktyce przez ekspertów w konkretnych przypadkach biznesowych dostarczą słuchaczom wiedzy, która pozwoli praktycznie realizować w jednostce proces controllingu operacyjnego i strategicznego.Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent studiów podyplomowych WNEiZ otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Polityka Prywatności