województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Program obejmuje 20 bloków tematycznych: podstawowe zagadnienia wykładni prawa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, europejskie prawo wspólnotowe, zagadnienia cywilistyczne w egzekucji administracyjnej, prawo papierów wartościowych, zobowiązania podatkowe - wybrane zagadnienia, należności celne - wybrane zagadnienia, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - wybrane zagadnienia, zagadnienia ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji, wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej, środki egzekucyjne należności pieniężnych, środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym, udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy państw obcych przy dochodzeniu należności pieniężnych, administracyjne postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, koszty egzekucyjne, administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa, kontrola aktów i czynności egzekucyjnych przez sądy administracyjne.
Polityka Prywatności