województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Logopedii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Podyplomowe Studium Logopedii kształci w zakresie logopedii ogólnej. Oferuje słuchaczom program obejmujący 600 godzin zajęć, w tym 500 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 100 godzin praktyk, odbywających się m.in. w gabinecie logopedycznym, funkcjonującym na Wydziale Filologicznym UMK. Zjazdy mają miejsce co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na cztery bloki tematyczne: logopedyczny, medyczny, psychologiczno-pedagogiczny i językoznawczy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.
Polityka Prywatności