województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przygotowują merytorycznie i dydaktycznie nauczycieli (lektorów) do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2), zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców języka polskiego, jak i w szkołach poza granicami Polski.
Polityka Prywatności