województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Studia obejmują tematykę z zakresu prawa medycznego, polskiego, prawa UE i prawa porównawczego.
Polityka Prywatności