województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Charakterystyka studiów: program studiów obejmuje wiedzę z zakresu prawa pracy oraz wybrane zagadnienia z ubezpieczenia społecznego, prezentacja projektów nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie i kierunków zmian w zakresie ustawodawstwa. Zajęcia prowadzą specjaliści prawa pracy, praktycy (pracownicy ZUS, OIP, PUP, Min. Pracy i Polit. Społ., SSO)
Polityka Prywatności