Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, usługowej funkcji rachunkowości w procesach decyzyjnych. Przygotowują do pracy w działach finansowych i księgowych różnych podmiotów gospodarczych. Ukończenie studiów, jest jednym z wymaganych warunków uprawniających – zgodnie z obowiązującym prawem – do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.
Polityka Prywatności