Wrocław, Polska

Angielski język specjalistyczny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego wychodzą naprzeciw potrzebom rynku w sektorze świadczenia usług językowych. Mają na celu przygotowanie specjalistów do profesjonalnego posługiwania się wybraną odmianą angielskiego języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki określonego dwujęzycznego środowiska pracy.
Polityka Prywatności