Wrocław, Polska

Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Celem studiów jest:
-rozwijanie umiejętności translatorskich,
-doskonalenie językowe słuchaczy (w zakresie języków specjalistycznych, w szczególności języka prawniczego),
- przygotowanie do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego.

 Wymagania: Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością języka polskiego i niemieckiego w mowie i piśmie. Przyszłych słuchaczy powinna również cechować chęć pogłębiania wiedzy nie tylko w zakresie kompetencji językowej, ale również chęć poszerzania horyzontów w dziedzinie kulturoznawstwa, ekonomii, prawa, techniki i polityki.
 
Uzyskane kwalifikacje: Studia o charakterze dokształcającym.
Polityka Prywatności