Sanok, Polska

Zarządzanie jakością TQM

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: up-sanok.edu.pl
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności