Elbląg, Polska

Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Głównym celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym upośledzonych umysłowo, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności