województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kalisz, Polska

Higiena i epidemiologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Higiena
Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności