Kalisz, Polska

Psychodietetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, uwarunkowanych somatycznie i psychologicznie oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę dotyczącą przyczyny zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem m.in. otyłości, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca, anoreksji, bulimii i innych zaburzenia odżywiania.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności