Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Zgodnie z literą prawa – aby zostać specjalistą z zakresu BHP, należy ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe obejmujące tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nich zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Higiena
Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Bezpieczeństwo
Kiedy szczęście, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie drugiej osoby jest dla ciebie tak samo (lub bardziej) ważne jak twoje własne, wtedy możesz powiedzieć, że kochasz tę osobę.
Autor: Harry Stack Sullivan
Polityka Prywatności