Uniwersytet WSB Merito Opole

Na współczesnym, bardzo wymagającym, rynku pracy tytuł magistra często nie wystarcza, aby zdobyć wymarzoną posadę. Pracodawcy mają coraz większe wymagania – oczekują od swoich pracowników ciągłego doskonalenia się, a także rozległej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Studia podyplomowe w WSB to miejsce spotkań praktyków.
Polityka Prywatności