województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Zamówienia Publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi, skomplikowanymi przepisami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce oraz w UE, z naciskiem położonym na praktyczne zajęcia prowadzone przez ekspertów i praktyków w tej dziedzinie.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności