województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Kadry i płace

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia profesjonalnej roli specjalisty ds. kadr i płac. Studia systematyzują wiedzę o profesjonalnej realizacji funkcji personalnej uwzględniając zarówno sprawdzone praktyki, jak i aktualne zmiany w prawie pracy oraz trendy. Dzięki aktywnym formom zajęć uczestnicy będą mieli szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.
Polityka Prywatności