Katowice, Polska

Dietetyka i praktyka planowania żywienia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Podstawowym celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu żywienia człowieka w różnych warunkach środowiskowych i umiejętności planowania żywienia.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
  • zasadami żywienia człowieka zdrowego
  • zasadami żywienia człowieka chorego
  • oceny stanu odżywienia
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
  • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
  • biochemicznymi podstawami żywienia
  • prowadzenia edukacji żywieniowej
  • psychologią żywienia
  • technologiami gastronomicznymi.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności