Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Słuchacze studiów podyplomowych w WSB podczas zajęć uczestniczą w grach biznesowych, realizują studia przypadku i prowadzą prezentacje. Symulowanie rzeczywistości zawodowej umożliwia doskonalenie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji, analizy sytuacji, pracy w grupie, delegowania uprawnień czy też zarządzania. Prowadzenie zajęć w takiej formie pozwala słuchaczom określić swoje mocne i słabe strony, dokonać samooceny oraz otrzymać informacje zwrotne i cenne wskazówki od doświadczonych trenerów i menedżerów.
Polityka Prywatności