Konin, Polska

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Pośrednictwo
Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy zawarciu takiej umowy. Obecnie najpopularniejszą formą pośrednictwa są agencje zatrudnienia, pośrednictwa finansowego oraz agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności