Radom, Polska

Egzekucja administracyjna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Mając więc na uwadze problemy jakie napotykają pracownicy zajmujący się odzyskiwaniem należności publicznoprawnych,które stanowią zaczną cześć budżetów JST pragniemy zaprosić Państwa do podjęcia nauki na studiach podyplomowych z "Egzekucji administracyjnych".Dedykujemy je pracownikom zarządzającym organami administracji samorządowej, skarbnikom oraz pracownikom działów finansowo -księgowych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności