Gniezno, Polska

Fizjoterapia w geriatrii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www instytucji: studiapodyplomowe.teb.pl/gniezno
Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności