Brzeg, Polska

Bibliotekoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności