województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Lean Six Sigma - optymalizacja procesów

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy słuchaczom z zakresu Lean Six Sigma – na poziomie Green Belt, najskuteczniejszej metody „odchudzonego” zarządzania procesami Metodologia Lean Six Sigma znana jest na świecie już od kilkudziesięciu lat. Jest połączeniem dwóch najlepszych praktyk procesowego rozwiązywania problemów: Six Sigma zapoczątkowanego przez takie firmy jak Motorola i GE Electric. Kluczem efektywności jest zarządzanie projektami w oparciu o dane, innowacyjność i pełne zaangażowanie pracowników. Drugim elementem jest kultura codziennej pracy, skupienie się i optymalizacja tzw. „wartości dodanej” co oznacza redukcję kosztów własnych ponoszonych przez organizacje biznesowe wg Lean Management. Koncepcję tą zapoczątkowała firma Toyota kładąc nacisk na relacje z Klientami i Dostawcami, traktując ich jako zintegrowany element Łańcucha Dostaw nazwany później jako Value Stream – strumień wartości.
Polityka Prywatności