województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Chorzów, Polska

Psychologia w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Do wyjaśnienia i rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce współczesnego biznesu niezbędne staje się poznanie psychologicznych determinant zachowania się człowieka (i to zarówno wykonawcy pracy, jak i jej „odbiorców”). różnice indywidualne między ludžmi są wyznacznikiem różnorodności ich zachowań, jakości ich pracy i jej wyników. przykładowo, konieczność wykorzystywania przez przedsiębiorcę wiedzy z zakresu psychologii ujawnia się w ramach każdej z podstawowych funkcji personalnych: planowaniu zasobów ludzkich, rekrutacji, doborze, wprowadzeniu do pracy, szkoleniu i doskonaleniu, ocenie efektywności, awansach, wynagradzaniu, przeniesieniach, degradowaniu i zwolnieniach z pracy, a tym samym w procesach formułowania i realizowania strategii personalnych oraz kształtowania kultury organizacyjnej. celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy z zakresu psychologicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w nawiązaniu do warunków w jakich przychodzi mu funkcjonować we współczesnym biznesie. wymagania nowych, coraz to doskonalszych umiejętności realizowane są w zakresie: wzrostu kompetencji interpersonalnych ważnych w relacjach międzyludzkich, autoprezentacji, komunikowania się, wywierania wpływu, obniżania stresem pracy, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenia negocjacji, korzystania z nowoczesnych metod pracy, działań marketingowych, obsługi klienta.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Polityka Prywatności