Dąbrowa Górnicza, Polska

Administrowanie i organizacja w placówkach ochrony zdrowia (prowadzenie sekretariatu medycznego)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności