Dąbrowa Górnicza, Polska

Statystyka i analiza danych medycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza danych
Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka.
Autor: Friedrich Nietzsche
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.
Autor: Benjamin Disraeli
Statystyka
Statystyka to matematyczny kamuflaż błędu.
Autor: Georges Elgozy

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności