Gdańsk, Polska

Etyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
Należy traktować z jednakowym poszanowaniem wszelkie stosunki miłości między kobietą, jest to nietykalna dziedzina indywidualnej swobody, do której żadna etyka wtrącać się nie powinna.
Autor: Edward Abramowski
Etyka
Ministra, który potępia wojnę i przygotowuje się do niej, nie można oskarżyć o hipokryzję. Jest to jedynie kwestia odróżniania osobistych zasad etycznych od realnej polityki.
Autor: Raymond Aron
Etyka
Zaradność chętnie łączymy z inteligencją i dynamiką, niechętnie tylko z etyką.
Autor: Stefan Pacek

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności