Gdańsk, Polska

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Język wykładowy: polski
Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności