Gdańsk, Polska

Akademia coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy (-ek) do wykonywania zawodu coacha i prowadzenia profesjonalnego life coachingu oraz business coachingu w organizacjach ( instytucjach, firmach i korporacjach), a także  przygotowanie do uzyskania akredytacji Izby Coachingu oraz akredytacji ICF na poziomie ACC ścieżką portfolio
 
Korzyści
Dzięki Akademii Coachingu z programem akredytowanym przez Izbę Coachingu  zyskujesz:
  • profesjonalne przygotowanie do samodzielnej pracy w zawodzie coacha, do prowadzenia  zarówno life i bussines coachingu,
  • prostą drogę do zdobycia akredytacji Izby Coachingu oraz otwartą drogę do zdobywania akredytacji międzynarodowych organizacji zrzeszających coachów,
  • rozwój kompetencji coacha, zgodnych ze standardami, kodeksem etycznym Izby Coachingu oraz międzynarodowych organizacji zrzeszających coachów na świecie, np. ICF, ICC,
  • wysoką, potwierdzoną jakość zajęć.
Dodatkowe atuty:
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych coachów i trenerów (certyfikowani coachowie, trenerzy, superwizorzy IC),
  • zajęcia  praktyczne min 80% praktyki, maks. 20% teorii, zakończone egzaminem potwierdzający kompetencje z zewnętrznym klientem,
  • zdobywasz doświadczenie w roli coacha -  po Akademii Coachingu masz już samodzielnie przeprowadzone dwa  procesy coachingowe z klientami (po 3 sesje każdy),
  • przechodzisz swój indywidualny proces coachingowy i osiągasz swoje ważne cele,
  • korzystasz z superwizji coachingu,  godziny superwizji wliczone są w proces zdobywania akredytacji coacha w Izbie Coachingu.
Polityka Prywatności