Gdańsk, Polska

Analiza biznesowa w IT

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze skutecznego planowania i realizacji procesów analizy biznesowej. W szczególności celem studiów jest:

  • przedstawienie koncepcji oraz procesów analizy biznesowej oraz wskazanie ich znaczenia w kontekście funkcjonowania organizacji,
  • usystematyzowanie wiedzy teoretycznej o analizie biznesowej, dzięki czemu słuchacze poznają różne możliwości organizacji procesów analitycznych i nabędą umiejętności optymalnego planowania czynności analizy w kontekście danej organizacji,
  • prezentacja i praktyczna nauka praktyk, metod i narzędzi wspierających różne czynności analizy biznesowej,
  • przedstawienie procesu transformacji potrzeb w rozwiązania,
  • wykształcenie umiejętności skutecznej analizy zagadnień biznesowych, w tym niezbędnych w tym celu umiejętności miękkich,
  • przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CCBA (Certification of Competency in Business Analysis™) lub IREB (CCBA - obowiązują wymagania formalne).
Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza biznesowa
Analiza biznesowa – dyscyplina zajmująca się określaniem potrzeb biznesowych i rozwiązań problemów biznesowych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności