Rzeszów, Polska

Szacowanie nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności